Samen met het kind en/of de ouders maken we een plan van aanpak. Hierin leggen we vast wat de behandeldoelen zijn, hoe we die willen bereiken en hoeveel behandelingen we hiervoor denken nodig te hebben. We bespreken ook de rol die ouders hierin spelen.

Na verloop van tijd evalueren we de behandeldoelen en stellen deze bij als dat nodig is. We sturen een onderzoek- of behandelverslag  naar de verwijzend arts of de huisarts en eventueel naar andere hulpverleners.
Uiteraard doen we dit altijd in overleg met de ouders

In sommige gevallen is het nodig dat de behandeling aan huis plaatsvindt. In die gevallen komen we in de regio Weert/Nederweert bij u thuis.