Voordat we starten met de behandeling, observeren en onderzoeken we het kind. Daarna leggen we het behandelplan aan de ouders voor.
We geven daarbij ook adviezen en ideeën waar ouders en kinderen thuis mee aan de slag kunnen gaan.

Soms is het nodig om contact op te nemen met andere behandelaars, zoals een arts, logopedist of ergotherapeut.
Ook is het soms handig om een leerkracht op de hoogte te stellen. Als dit voor de behandeling nodig is, overleggen we dit altijd eerst met de ouders.